Antal RSS-läsare via Feedburner API

I denna lilla guide tänkte jag gå igenom hur man kan använda Feedburners API för att hämta ut antalet prenumeranter man har på sitt RSS-flöde.

När jag gjorde ny design till bloggen ville jag inte ha Feedburners fula “widget” Bild 2 som visar antal prenumeranter. Jag började istället undersöka deras API i, och jag kom fram till att den inte var alls svårt att hämta ut antalet.

Aktivera API

Det första du måste göra är att tillåta att extern trafik får tillgång till ditt konto. Detta gör man genom att logga in på Feedburner. Klicka sedan i menyn på publicize, och sedan Awareness API. Notera att detta innebär att vem som helst kan hämta dessa uppgifter.

Feedburner API

PHP Koden

Efter du aktiverat Awareness API så kan vi nu börja koda och hämta information. För att hämta uppgifter som besökartantal använder vi adressen:
https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=FEEDBURNERUSER

$feedBurnerXml = file_get_contents('https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=baronenorg');
$feedBurnerStats = simplexml_load_string($feedBurnerXml);

Vi hämtar sedan flödet med file_get_contents för att sedan använda simpleXML för att läsa in det som XML. Om vi nu använder funktionen print_r så kan vi se vad vi får tillbaka.

SimpleXMLElement Object
(
  [@attributes] => Array
    (
      [id] => evuiocdsrinuffssd33
      [uri] => Baronenorg
    )
  [entry] => SimpleXMLElement Object
    (
      [@attributes] => Array
        (
          [date] => 2009-08-24
          [circulation] => 43
          [hits] => 225
          [reach] => 0
        )
    )
)

Det är alltså attributet “circulation” vi är intresserade av. Detta hämtar vi genom att använda följande kod.

feed->entry[@circulation]; ?>

Nu vet du hur du kan använda Feedburners Awareness API för att hämta ut antal prenumeranter.
Värt att tillägga är att antalet läsare uppdateras bara en gång per dygnt, denna kod hämtar gårdagens besökare, men beroende på klockslag kan resultatet 0 komma.

Vill man hämta historik om hur många läsare man har haft kan man skicka med datum-parametrar till Feedburner, enligt följande. Denna adress innebär att du kommer få ut data från tre dagar, 10, 11, och 12 augusti i år.

https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=baronenorg&dates=2009-08-10,2009-08-12

Nu kan du slippa Feedburners “fula” widget och istället använda informationen precis som du vill. Vill du utforska Awareness API ytterliggare rekommenderar jag den officiella dokumentationen.

Exempel och källkod

Se demo eller Ladda ner källkoden här

2 Replies to “Antal RSS-läsare via Feedburner API”

 1. nice,
  i’m using simple_load_file but it’s so slow.
  //
  $feedBurnerXml = file_get_contents(‘https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=baronenorg’);
  $feedBurnerStats = @simplexml_load_string($feedBurnerXml);
  if($feedBurnerXml){ //check $feedBurnerXml before to process
  //content process
  }
  // and use
  $feedBurnerXml = null; // to clear feed process-> low process for cpu
  thanks again

Din kommentar eller åsikt