Använd gravatar med ASP.NET

Gravatar står för “globally recognized avatar”. Detta innebär att du kan ladda upp din avatar hos gravatar. När du sedan kommenterar på en blogg eller använder någon annan tjänst som stödjer gravatar kommer din globala avatar att användas.

Jag håller just nu på att utveckla en blogg i ASP.NET, detta i samband med ett projekt på HIK. På bloggen finns självklart en funktion för att kunna kommentera poster,  jag tycker själv det lyfter upp och blir roligare om det finns en avatar kopplad till en kommentar. Jag tänkte därför försöka  förklara hur jag har gjort för att åstakomma detta.

Avataren från gravatar identifieras med hjälp av användarens epost adress, därför är det viktigt att du sparar eposten när en besökare kommenterar.

Jag använder mig av en Listview-kontroll för att presentera alla kommentarer till en post. I Codebehind filen skapar jag en metod för att “hasha” användarens epost adress. I denna funktionen måste man göra om besökarens epost till MD5, för att sedan transformera den till små bokstäver med metoden ToLower().

protected string GetHashedEmail(string email)
{
string hashedEmail = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(email, "MD5");
hashedEmail = hashedEmail.Trim().ToLower();
return hashedEmail;
}

Metoden tar alltså strängen email som inparameter. Sedan använder jag mig av klassen FormsAuthentication och dess metod HashPasswordForStoringInConfigFile för att göra om eposten till MD5.

Notera, för att detta ska fungera måste namnområdet security användas. (using System.Web.Security;).

Därefter tar jag bort eventuella mellanslag/blanksteg med metoden Trim() för att sedan konvertera till gemener med metoden ToLower().

Sedan returnerar jag helt enkelt den färdiga hashade epostadressen.

Hur ser det då ut i Listviewkontrollen?

<img src="<%# "http://www.gravatar.com/avatar/" + GetHashedEmail(Eval("email").ToString()) + "?s=60" %>" />

Jag använder helt enkelt en vanlig bild, i src attributet anropar jag min metod GetHashedEmail och skickar med epostadressen.

Det var det hela. Nu borde din visning av gravatarer fungera.

Läs mer om gravatar och hur du som webbutvecklare kan använda det här.

2 Replies to “Använd gravatar med ASP.NET”

Din kommentar eller åsikt