Så här använder du INI-filer med PHP

Nu var det ett tag sedan jag skrev nåt här på baronen, så jag tyckte det var dags nu. I denna post tänkte jag bara tipsa om PHP-funktionen parse_ini_file, som tillåter dig att enkelt använda en konfigurationsfil i form av en .ini.

Vi börjar med att skapa settings.ini där vi ska spara lite information. I denna fil har vi lagt till två sektioner, site och database, dessa innehåller sedan olika värden.

[site]
version = 0.1
develop = true

[database]
host = localhost
username = root
password = root
table = site

För att sedan läsa ut inställningarna använder vi alltså funktionen parse_ini_file. Denna funktion returnerar en eller flerdimensionella arrayer beroende på parametrar.

$iniFile = parse_ini_file('settings.ini', true);

Som andra inparameter i funktionen skickar vi med true, detta för att få med alla sektioner i INI-filen. Om vi nu kollar vad $iniFile innehåller ser vi följande.

Bild 6

Vi kan nu använda denna information som en vanlig array, där vi kan hämta ut version, databasanvändare med mera.

Här är två små exempel på hur man kan använda detta.

if($iniFile['site']['develop']) {
	error_reporting(E_ALL|E_STRICT);
	ini_set('display_errors', 1);
}
echo "Du använder just nu version: " . $iniFile['site']['version'];

Svårare än så är det inte att använda sig av en INI-fil för att spara  inställningar. Detta är bara ett väldigt enkelt exempel också, man bör har en egen klass som sköter detta på ett bättre sätt, samt använda Singleton-mönstret.

Värt att tänka på är att lägga INI-filen utanför “www-mappen”, detta för att inga obehöriga ska kunna öppna och läsa filen, kan bli så dumt om man sparar databasuppgifter och annan känslig data.

Vill du veta mer om parse_ini funktionen rekommenderar jag den officiella dokumentationen.

4 Replies to “Så här använder du INI-filer med PHP”

Din kommentar eller åsikt