Genius Design Användbarhet

Användarcentrerad design har varit på tapeten i några år nu. Mycket tid har gått åt när alla webdesigners hela tiden ska ha en konversation om utformningen av webbplatsen med fokusgrupper, enkätundersökningar och intervjuer. Detta inlägg är baserat på en artikel och intervju med Dan Saffer utförd av tidnigen Internetworld. Dan Saffer har tidigare givit ut boken Designing for Interaction, denna boken beskriver användbarhet ur webbutvecklarens ögon.

Uttrycket Genius Design myntades av Dan, detta betyder att man ska lita till webbutvecklaren expertis. Det flesta bra saker vi har idag är skapade utan användartester. Ett kul exempel från arikeln i IW är när Henry Ford frågade vad folk behövde för att resa bättre svarade de, en starkare och snabbare häst. Istället utvecklade Ford bilen.

Idag har de flesta webbutvecklare kunskapen om användbarhet om inte annat finns det många exempel att ta efter. Webbutvecklaren ska helt enkelt lita på sin egen kunskap. Dock ska men inte sluta helt och hållet med användartester.

Jag tyckte denna artikel om Dan Saffer var mycket intressant och fick mig att tänka.

Din kommentar eller åsikt