Google Document

Vi läser nu i skolan en kurs som heter Interaktions Design, själv tycker jag den är ganska intressant, inte minst när man får börja tillämpa sina kunskaper till ett riktigt projekt, var man lägger vissa element, vad tänker användaren. Ofta är sakerna man ska tänka på ganska självklara, speciellt om man har byggt ett antal hemsidor och om man surfar mycket.

Vi har nyligen gått igenom hur man skapar olika prototyper, både LowFidelity och HiFidelity. Skillnaden mellan dessa två metoder är att LowFi går snabbare och är mer kostnadseffektiva medan HiFi är nästan en färdig hemsida.

En metod är den kallade kortsorteringsmodellen, jag hittade en video som Google har gjort som visar detta på ett mycket bra sätt. Denna video visar hur deras nya system Google Documents fungerar. Hela videon är skapad med pappersfigurer.

Ett problem med att länka in videos från google är att deras kod inte valideras enligt XHTML 1.o Strict. Detta går dock att lösa, återkommer till detta.

Din kommentar eller åsikt