Kontrollera ditt läsbarhetsindex

Läsbarhetsindex (LIX) är ett sätt att kontrollera hur lätt eller svårläst en text är. Denna siffra baserar på antal ord per mening och antal långa ord. På lix.se kan du själv se hur lättläst din hemsida är. Baronen till exempel klassas som ‘mycket lättläst, barnböcker’, läsbarhetsindex 28.

Denna webbsida kan vara mycket bra att använda när man riktar in sig mot olika målgrupper, till exempel barn. Även om LIX inte är en vetenskap får man ändå en fingervisning om hur lätt eller svårläst texten är.

Din kommentar eller åsikt