Nu börjar det hända, ASP.NET och Databas

Det är egentligen nu det börjar hända grejer på webbprogrammering. Tidigare har vi studerat XHTML och javascript som endast körs på klientsidan. Men nu har vi börjat ta steget in i serversidan och databasernas underbara värld. Nämligen webbutveckling med ASP.NET 3.5 och MSSQL.

Jag har lite erfarenhet av “gamla” ASP om man kan uttrycka sig så. Det var ju några år sen dock. Det vi hittills har gått igenom verkar riktigt kraftfullt även om det känns lite omständigt att arbeta med lagermodellen och i vissa fall till och med onödigt. Men som sagt har vi bara börjat med denna kursen och jag tror att jag säkerligen kommer att ändra inställning till detta.

Jag har redovisat några uppgifter i ASP, en av dem va ganska matnyttig. Nämligen att bygga en applikation där man kan ladda upp bilder samt att skapa tumnaglar om de inte existerar.

Jag har en laboration att slutföra innan projektet drar igång. Nämligen att bygga en applikation enligt lagermodellen där man ska kunna lägga till, uppdatera, och ta bort data. Har tänk att göra färdigt denna uppgift senast fredag för att sedan sätta tänderna i projektet.

I första kursen vi läste på Högskolan så gjorde jag en webbsida som hette digitalsweet. Det är alltså denna jag kommer bygga vidare på. Jag har hittills gjort planeringen av databasen som jag kommer använda mig av. Jag kommer löpande skriva nya poster om hur arbetet med digitalsweet och projektet fortskrider.

Din kommentar eller åsikt