Nyttiga SQL kommandon

Sök & Ersätt (Search and replace)

Ibland kan man behöva söka och ersätta något i en MySQL-databas. Då kommer funktionen replace väl till användning. Det kan finnas flera användningsområden för denna funktion, jag har använt den när jag använt en databas som mall, och sedan återanvänt den.

I exemplet nedan byter vi ut “http” mot “https”, vilket också kan vara ett bra användningsområde.

UPDATE siteurl set fullUrl = replace(fullUrl,'http','https');
UPDATE [table-name] set [field-name] = replace([field-name],'[string-to-search-for]','[replace-with-this-string]');

Sortera på textlängd

En annan av mina favoritfunktioner är length. I detta exemplet använder jag det för att sortera rader efter flest antal tecken. Ett exempel för den här funktionen är att lista kategorier, sidor, produkter eller liknande som har för korta meta-beskrivningar, titlar etc. Detta för att enkelt hitta sidor som har för korta text (Bra vid on-page SEO).

SELECT * FROM siteurl ORDER BY length(description) DESC
SELECT * FROM [table-name] ORDER BY length([field-name]) DESC

Hämta datum och klockslag

Ett bra funktion för att kontrollera SQL-serverns klocka och tidinställningar. Jag har själv använt denna funktion mycket när jag har felsökt en del problem när jag haft många servrar med olika tidszoner etc.

SELECT NOW()

Din kommentar eller åsikt