Synka dina utvecklingsprojekt via dropbox

Jag använder flera olika datorer när jag utvecklar nya projekt, ibland datorn på jobbet, ibland hemma och ibland min laptop. Beroende lite på vilken typ av utvecklingsmiljö man har valt kan det uppstå problem med att synkronisera filerna.

Ibland utvecklar jag lokalt och använder då MAMP. Detta innebär att alla filerna ligger lokalt på datorn, problemet uppstår således när jag t.ex. kommer hem och ska fortsätta programmeringen och filerna inte är synkade. Efter tips från Erik Falk har jag nu skapat symboliska länkar mellan min htdocs mapp i MAMP och en htdocs i min Dropboxmapp.

Detta innebär i praktiken att så fort jag ändrar någon fil så sker även ändring i dropboxmappen, när jag sedan väljer att arbeta vid en annan dator är filerna redan synkroniserade!

Det är relativt enkelt att skapa en så kallad symbolisk länk mellan htdocs i MAMP och Dropbox.

ln -s /Application/MAMP/htdocs /Users/Username/Dropbox/Htdocs

Att skapa symboliska länkar fungerar endast i Unixmiljö. Läs mer om Symboliska länkar.

Din kommentar eller åsikt